cisticnafibroza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« početna stranica CF
 
 

Program

» Medicinski seminar
» Seminar za stručno medicinsko osoblje
» Seminar za oboljele i obitelji

 

Medicinski seminar

Petak 1/10/10

Subota  2/10/10

Nedjelja 3/10/10

 

15:40 Otvorenje konferencije

9:00-9:30
Je ili nije cistična fibroza?
John A. Dodge

9:00-9:30
Cistična fibroza i dijabetes
Carla Colombo

16:00-16:30
CF u Jugoistočnoj Europi
Duska Tješić Drinković

9:30-10:00
Fizioterapija kod cistične fibroze u 2010.g.
Hughes Gauchez

9:30-10:00
Registar cistične fibroze
Milan Macek

16:30-17:00
CF, od gena do bolesti
John A. Dodge

10:00 – 10:30
Liječenje plućnih egzacerbacija
Christiane Knoop

10:00 – 10:30
Prenatalna dijagnoza kod cistične fibroze
Ingeborg Barišić

17:00-17:30
Rana plućna bolest, dijagnoza  i praćenje
Christiane Knoop

10:30-11:00
ABPA, haemoptysis, pneumotorax, plućne komplikacije
Christiane Knoop

 

10:30 – 11:00
Pauza za kavu

17:30-18:00
Prevencija kroničnih infekcija sa Pseudomonas aeruginosa
Niels Hoiby

 

11:00-11:30
Pauza za kavu

11:00-11:30
Cistična fibroza i planiranje obitelji
Ingeborg Barišić

18:00-18:30
Liječenje kroničnih infekcija sa Pseudomonas aeruginosa
Niels Hoiby

11:30-12:00
Intravenozna terapija kod kuće
Valerie Hall

11:30-12:00
Europski standardi skrbi
Valerie Hall

 

12:00-12:30
Cijepljenje pacijenata s cističnom fibrozom
Christiane Knoop

12:00-13:00
Plenarna sekcija – praćenje i unaprijeđivanje skrbi u medicinskim centrima

 

12:30-13:00
Pitanja i odgovori
C. Knoop / V. Hall / N. Hoiby

 

13:00 Zatvaranje konferencije

 

13:00-14:30
Pauza za ručak

 

 

14:30-15:00
Psihološki pristup oboljelima i obiteljima
Danielle Huse

 

 

15:00-15:30
Kompleksnost malnutricije kod cistične fibroze
Duska Tjesic Drinkovic

 

 

15:30-16:30
Bolest jetre, DIOS i druge GI manifestacije
Carla Colombo

 


Seminar za stručno medicinsko osoblje » na vrh
 

Petak 1/10/10

Subota 2/10/10

Nedjelja 3/10/10

15:40 Otvorenje konferencije

9:00-10:00
Inhalacijske terapije
Fred Lessire

9:00-10:00
Patogeni kod cistične fibroze – dijagnoza i liječenje
Niels Hoiby

16:00-16:30
Uvod u CF
John A. Dodge

10:00-11:00
Bronhijalna drenaža – teoretski dio
Hughes Gauchez

10:30-11:00
Kontrola infekcija – praktična rješenja
Valerie Hall

16:30-18:00
Fizioterapija kod cistične fibroze – kada i zašto započeti?
Teoretski i praktični dio
Hughes Gauchez
Fred Lessire

 

11:00-11:30
Pauza za kavu

 

10:30-11:00
Pauza za kavu

18:00-18:30
Fizioterapija kod cistične fibroze – pitanja i odgovori
Hughes Gauchez
Fred Lessire

11:30-13:00
Bronhijalna drenaža – praktičan dio
Hughes Gauchez
Fred Lessire

11:00 – 12:00
Psihološki pristup pacijentima i obiteljima
Danielle Huse

 

13:00 – 14:30
Pauza za ručak

12:00 – 13:00
Plenarna sekcija: praćenje i unaprijeđivanje skrbi u medicinskim centrima

 

14:30 – 15:30
Modeli sestrinstva i intravenska terapija kod kuće
Valerie Hall

 

13:00 Zatvaranje konferencije

 

15:30-16:30
Prehrana kod cistične fibroze
Marleen Genetello

 

 

 

 

 

 

Seminar za oboljele i obitelji » na vrh
 

Petak 1/10/10

Subota 1/10/10  

Nedjelja 3/10/10

 

15:40 Otvorenje konferencije

9:00-11:00

Autogena drenaža, PEP maska, visokooscilirajući PEP, Flutter, Acapella

9:00-10:30

Prehrana CF pacijenata (enzimi, vitamini, visokokalorična prehrana,...)

16:00-16:30

Uvod i upoznavanje sa CFE i CFW

11:00-11:30

Pauza za kavu

10:30-11:00

Pauza za kavu

16:30-17:00

Uvod u CF

11:30-12:30

Higijena i prijenos infekcija (zaštita od infekcija)

11:00-11:30

Radionica: život s CF-om

17:00-17:30

Udruge za CF u JI Europi

12:30-13:00

Segregacija CF pacijenata

11:30-12:30

Živjeti s CF-om; osoba s CF-om, roditelj djeteta s CF-om, volonter

17:30-18:00

Lobiranje i snaženje CF organizacija

13:00-13:30

Naslijeđivanje CF-a, planiranje obitelji

12:30-13:00

Pitanja & odgovori

18:00-18:30

Europski standardi skrbi; standardi centara za CF

13:30-14:30

Pauza za ručak

 

13:00 Zatvaranje konferencije

 

 

 

14:30-15:30

Radionica: život s CF-om

 

 

15:30-16:30 Plenary session: Poboljšanje skrbi u CF centrima

 

 

 
Sponzori