About.com, 16. studeni 2009.

Naziv originala: Talking To Your Child About Cystic Fibrosis

Preveo: Dario Kral

Lektorirala: Ingrid Kos

Što, kada i kako reći djetetu

Jedan od najvećih izazova s kojima ćete se kao roditelji susresti jest odluka o tome što reći djetetu o cističnoj fibrozi. Iz želje da zaštitite dijete možete doći u iskušenje da ne kažete ništa, no to nije najbolje rješenje. Skrivanje obavijesti od djeteta dugotrajno najviše šteti samom djetetu.

Što reći?

Recite istinu. Dijete će i samo primijetiti razliku između svog života i života svojih prijatelja. Stoga mora razumjeti zašto je tome tako. Na pitanja odgovarajte iskreno i nastojte se koncentrirati na ono što dijete zaista pita. Dobro je da su odgovori jednostavni i precizni. Odgovarajte na ono što dijete želi ili treba znati, no ne opterećujte ga odjednom s previše informacija.

Ovisno o dobi i zrelosti djeteta,  neke informacije koje biste mogli dati su:

-       cistična fibroza nije zarazna,

-       cistična fibroza je nasljedna bolest koju može prenijeti na vlastitu djecu,

-       trenutno nema lijeka za cističnu fibrozu ali znanstvenici ga se trude pronaći,

-       cistična fibroza može skratiti životni vijek, ali uz terapiju neke osobe žive dugo i

-       pridržavanje programa liječenja doprinosi kvalitetnijem i dužem životu.

Kada reći?

Mnogi se oboljeli od cistične fibroze prisjećaju da su svoju dijagnozu saznali u dobi od šest godina, no to je samo prosjek. Trebali biste od prvoga dana biti iskreni sa svojim djetetom, obavijesti dajte postupno i pomalo. Pratite pitanja što Vam dijete postavlja i odgovore prilagodite njegovoj dobi.

Kako reći?

Ono što kažete djetetu jest važno, ali način na koji ćete reći još je važniji. Kada razgovarate s djetetom o cističnoj fibrozi, svakako to činite na način koji budi nadu. Pomozite djetetu da shvati kako je cistična fibroza dio života, ali da ne definira niti određuje njegov život. Ni u kojem slučaju ne obeshrabrujte dijete u njegovim vlastitim razmišljanjima o budućnosti jer nitko od nas ne može znati što nam donosi budućnost. Stoga, podržavajte i ohrabrujte dijete da i ono postavlja svoje ciljeve te da slijedi svoje snove.

Odricanje od odgovornosti: ova web stranica pruža opće informacije o cističnoj fibrozi i nipošto se ne bi trebala uzeti kao medicinski ili zdravstveni savjet. Molimo konzultirajte svog liječnika prije djelovanja na temelju bilo koje od njezinih informacija.