Dragi posjetitelji  i članovi,

nekada se važnost otkrivanja mutacija CF-a ogledala samo u postavljanju pravilne dijagnoze.

Danas, dolaskom novih terapija vezanih za određene mutacije, nužno je znati mutacije CF-a kako bi znali možemo li primiti terapiju ili ne.

Ovim putem pozivamo sve pacijente koji imaju nepoznatu mutaciju da se jave na kontakte Hrvatskog saveza za rijetke bolesti kako bi Vas uputili dalje na genetsko savjetovanje i testiranje:

http://www.rijetke-bolesti.hr/kontakti/