Hrvatska udruga za cističnu fibrozu neprofitna je, nevladina organizacija osnovana u srpnju 2007. godine s ciljem promicanja, razvitka i unaprijeđenja skrbi (medicinske, pravne, socijalne i dr.) i kvalitete života bolesnika s cističnom fibrozom.
Svoj cilj Udruga ostvaruje kroz sljedeće djelatnosti:

 • Rad na razvoju društvene svijesti o potrebi potpore i skrbi za bolesnike s cističnom fibrozom kroz sve vidove javnog informiranja (predavanja, tribine, radio, TV, tisak);
 • Davanje inicijative nadležnim tijelima za promjenu postojećih zakona i drugih propisa te donošenje novih;
 • Organiziranjem savjetovanja, predavanja, seminara, kongresa i tribina te drugih stručnih i znanstvenih skupova o cističnoj fibrozi;
 • Okupljanjem i organiziranjem suradnje između različitih osoba koje na bilo koji način povezuje Cistična fibroza u zemlji i inozemstvu;
 • Prikupljanje i raspodijela humanitarne pomoći uz suglasnost nadležnog mnistarstva, organiziranjem dobrovoljnih aukcija, izložbi i drugih humanitarnih aktivnosti;
 • Sudjelovanje na seminarima u zemlji i inozemstvu radi stručnog usavršavanja članova;
 • Ostvarivanjem suradnje s drugim istovrsnim ili sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu te svim organizacijama koje podupiru rad udruge;
 • Predlaganje mjera i aktivnosti nadležnim tijelima radi ranog otkrivanja bolesti i njenog što kvalitetnijeg lječenja;
 • Pružanje stručne pomoći, edukacije i informiranja osoba koje skrbe o oboljelima od cistične fibroze kroz osobni razgovor i sastanke u manjim grupama, seminare i predavanja;
 • Informiranje javnosti o djelovanju Udruge putem internet portala Udruge i drugih medija;
 • Izdavačka djelatnost u skladu s ciljem Udruge sukladno zakonskim propisima.

Zahvaljujući volonterima te donacijama Udruga je pokrenula mnoge aktivnosti. I ovim putem veliko hvala svima koji doprinose našem radu i boljem sutra oboljelih.